Tā kā tauta meklē patiesību vienīgi tāpēc, lai kļūtu brīva no visa, tad var uzskatīt, ka tās interesēs ir tapt apmānītai.

+1
-43
-1