Tam, kurš baudās tiecas pēc pārmērības, nespēja nodoties pārmērībai jau ir ciešanas.