Darīt labu var cilvēks, kurš pārāks; saņemt palīdzību un labdarību no cita - tas piederas vājākajam.