Darbībai palīdz pats traucēklis un tieši ceļa grūtums ir tas, kas ceļam nāk par labu.