Nicinādami viens otru, pielabinās viens otram, un, gribēdami pārspēt viens otru, padodas viens otram.