Daba nekad nav sliktāka par mākslu, - tieši tāpēc māksla atdarina dabu.