Šaubas - cilvēku izziņas robežas, tām pāri kāpj tikai svētā pārliecība.