Ikviena grāmata ir liela kolektīva darba rezultāts un šis darbs jāsaudzē un jācienī.