Tas vienmēr paliek pēdējais, kuram nav drosmes citus apdzīt.