Pārveido vienīgi pakāpeniska, lēna un nepārtraukta rīcība. Jebkura cita iedarbība ir tikai graujoša.

+1
+27
-1