Tirānu apspiestu tautu vēsture - anekdošu krājumiņš.