Sāpes ne mazākā mērā nemazina kādas personas vērtību, - tās mazina tikai tās stāvokļa vērtību.