Apbrīna un cieņa var gan mudināt uz izpēti, taču nevar aizstāt tās trūkumu.