Jaunas sektas parādīšanās valstī ir labākais līdzeklis vecās sektas pārmērību labošanai.

+1
+48
-1