Jaunas sektas parādīšanās valstī ir labākais līdzeklis vecās sektas pārmērību labošanai.

+1
+40
-1