Nelaimē ir viegli nicināt nāvi, bet vajadzīgs daudz vairāk drosmes, lai spētu būt nelaimīgs.