Pārmērīgas vēlēšanās - lūk mūsu sarūgtinājumu avots, un dzīve sniedz laimi tikai tad, kad tas izsīkst.