Taisnīgums attiecībā pret citiem ir svētīgs mums pašiem.