Taisnīgums attiecībā pret citiem ir svētīgs mums pašiem.

+1
-57
-1