Nebūt mīlētai ir nelaime, būt aizmirstai - negods.