Bagātība neatbrīvo mūs no rūpēm - tā tikai nomaina vienas rūpes ar citām.