Domas tūlīt sāk snaust, tiklīdz ļauj tām apsēsties.