Mūsu domu īstais spogulis ir mūsu dzīves ceļš.

+1
+9
-1