Gara nabadzība - morāla pagrimuma cēlonis.

+1
+16
-1