Gara nabadzība - morāla pagrimuma cēlonis.

+1
+19
-1