Cildenas domas norūda vīra sirdi un nebaidās dienas gaismas.