Iekams kaut ko saki citiem, vispirms pasaki to pats sev.