Saprātīga un taisnīga satīra bieži vien ir daudz spēcīgāka par likumu un sprediķi.