Cilvēki caur savām lūpām ļauj ienākt ienaidniekam, kas uzveic viņu smadzenes.