Ja paši nerunāsim taisnību, tad nespēsim to sadzirdēt.