Daudz runāt un daudz pateikt nebūt nav viens un tas pats.