Cilvēka dzīve, tāpat kā fabula, tiek vērtēta nevis pēc garuma, bet pēc satura.