Uzticēšanās sniedz nodevējam iespēju kaitēt.

+1
+6
-1