Uzticēšanās sniedz nodevējam iespēju kaitēt.

+1
+10
-1