Uzticēšanās sniedz nodevējam iespēju kaitēt.

+1
+3
-1