Uzticēšanās sniedz nodevējam iespēju kaitēt.

+1
+14
-1