Vienu otru uzskata par dižu tādēļ, ka mēro viņa lielumu kopā ar pjedestālu.