Godkāre iekvēlojas zemiskās dvēselēs daudz biežāk nekā cildenās.