Nekas tā nespēj vienot cilvēkus kā kopīgi pārdzīvojumi.