Despotisms - tāds pārvaldes veids, kur valdītājs ir zemisks, bet tas, pār kuru valda - pazemots.