Būtības ierobežotība nozīmē arī apziņas ierobežotību.