Saturīguma ziņā domai nevar būt nekas niecīgāks par jēdzienu esamība.