Nekur es nerodu tādu laimi, kā savā dvēselē, kas glabā atmiņas par maniem labajiem draugiem.