Mīlestība padara cilvēku par Dievu un Dievu par cilvēku.