Ņem vērā - tas, kas glaimo pirmais,
Aiz muguras pats pirmais spļauj.