Mūsu sirdsapziņa - taisnais tiesnesis, kamēr mēs to neesam nogalinājuši.