Kad iedegas gaisma, to bieži vien cenšas nodzēst, uzskatot to par ugunsgrēku.