Varonība un cilvēkmīlestība - gandrīz viens un tas pats. Bet gadījumos, ja šīs jūtas pat nedaudz nomaldās no ceļa un cilvēci mīlošs varonis pārtop par saniknotu vājprāti, bet atbrīvotājs un aizstāvis - par apspiedēju un posta nesēju.