Vārds un darbība iegūst augstu, cildenu nozīmību, kad mūzika tos paceļ uz saviem spārniem.