Dažiem cilvēkiem viņu pārliecība bieži vien nemīt visai dziļi - tā atrodas turpat mēles galā.