Sasvtīgums runā visās valodās un uzstājas jebkurā lomā - pat nesavtīguma lomā.