Fiziski trūkumi ir izlīdzināmi ar dvēseles cēlumu.