Ik dienas pulgodami neliešus, neattaisnojiet viņus, kad jums iespējams piespiest viņiem sodu!

+1
-15
-1