Seno grieķu pārākums rodams tieši tajā apstāklī, ka viņi neko nedarīja nedz par daudz, nedz par maz.