To, kas pēc savas iedabas ir bezgalīgs, nevar izprast ar kaut ko, kas ir galīgs.