Slava ir līdzīga upei - viegli priekšmeti peld pa virsu, smagie - nogrimst.